«Προθεσμιών και διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνουμε στoυς πληγέντες του Δήμου Πύλης, από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, την με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.4289/Α321/12-4-2019 (ΑΔΑ:640Ι465ΧΘΞ-ΦΒΡ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Προθεσμιών και διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, για περισσότερες πληροφορίες, στο Δήμο Πύλης, τηλ. 2431352107.

 

 

Κατεβάστε το Αρχείο

 

Προθεσμιών και διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό