16 Απρ 2024 14:08

ΠΡΟΤΑΣΗ του Δήμου Πύλης για την δημιουργία θεματικού χώρου με τίτλο «Πάρκο Γεφυριών».

Υποβλήθηκε από τον Δήμο Πύλης η πρόταση με σκοπό την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα , του έργου με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

Μία πρόταση που σχεδιάσθηκε επιμελώς από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, η υλοποίηση της οποίας όμως δεν επαφίεται μόνο στις προσπάθειες που καταβάλλει εδώ και καιρό ο Δήμος, αλλά και στην θέληση της ίδιας της Πολιτείας.

Η πρόταση για την δημιουργία του θεματικού χώρου «Πάρκο Γεφυριών» στην Πύλη περιλαμβάνεται στο 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού & στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3 Α/Α ΟΠΣ: 1474 Έκδοση: 1/0 με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» στην Δράση14.6iv.33.33.1: ’’Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών -περιβαλλοντικών πάρκων.’’

Το έργο είναι προϋπολογισμού 987.000 € περίπου & φορέας χρηματοδότησης οι Ε.Υ.Δ.Ε.Π.(Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη).

Αφορά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός του παραποτάμιου χώρου καθώς και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συστημάτων διαχείρισης .

Η δημιουργία θεματικού πάρκου, του «Πάρκου των γεφυριών», θα συνδέσει τις παραποτάμιες διαδρομές, τις πέντε γέφυρες της Πύλης και τα μνημεία πολιτιστικής – φυσικής κληρονομιάς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ