21 Απρ 2024 15:06

Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

ΠΎΛΗ, 19-03- 2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο :
« Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» παρατείνεται μέχρι στις
19 Αυγούστου 2019 (19-8-2019).

 

Από το ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ