02 Οκτ 2023 21:18

«Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Πύλης»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναστέλλεται προσωρινά και μέχρι την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που αφορούν τα Δημοτικά Σφαγεία η λειτουργία τους.

Ήδη έχει δοθεί εντολή να σταματήσει άμεσα η λειτουργία των σφαγείων μέχρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων παρατηρήσεων που αφορούν την τήρηση των προϋποθέσεων της ισχύουσας Κοινοτικής & Εθνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση θα προχωρήσει άμεσα στην επισκευή – συντήρηση και διαχείριση των προβλημάτων με σκοπό την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων το συντομότερο δυνατό.

Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Πύλης...δείτε το πλήρες κείμενο εδώ