Πρόσληψη 12 Ατόμων Τετράμηνης Διάρκειας από τον Δήμο Πύλης για την Αντιμετωπίση της Ανάγκης Περιορισμού της Διασποράς του Κορωνοϊού

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΑ Α’ ΦΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ