«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (28-06-2018 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.6934

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για
εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. Πύλης
2.-Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ.Πηγής»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Ανάληψη υποχρέωσης
3.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Υδρευση οικισμού Αγ.Ιωάννη & Αγ.Δημητρίου Τ.Κ.Ροπωτού Δήμου Πύλης».
4-Εγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου».
5.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».
6.-Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε.Αιθήκων».
7.- Eγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε.Πινδέων,Μυροφύλλου,Νεραίδας».
8.- Eγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αναπλάσεις στην Τ.Κ.Περτουλίου».
9.-Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
10.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ψήφιση πίστωσης
11.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων
του Δήμου
12.- Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης
13.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018
14.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018.

Πύλη 21-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ