26 Σεπ 2023 18:58

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»

Σύμφωνα με την ΑΔΑ: 62ΓΦ4653ΠΓ-1ΛΠ Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ , οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» θα πρέπει υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως τις 31/3/2022.

Για τις λεπτομέρειες του προγράμματος οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται σε μελετητές που ασχολούνται με την υποβολή φακέλων ή να ανατρέχουν στο διαδίκτυο στην προαναφερόμενη πρόσκληση.

 

 

Από το Α.Τ.Τ.Ο.Α. Δ.Πύλης