19 Μάι 2024 12:17

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (9/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πύλη, 24 Αυγούστου  2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-20411-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι εννιά (29) Αυγούστου 2012,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Στέγαση πληγέντων εξ αιτίας του κατολισθητικού φαινομένου στην Τ.Κ. Ροπωτού.

2.Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικήματος για χρήση ως δημοτικό κατάστημα  στην Τ.Κ. Ροπωτού.

3.Έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής οικοπέδων στην Τ.Κ. Γαρδικίου (επικαιροποίηση της αριθμ.  102/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιθήκων) – ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

4.Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

5.Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 2007-2013.

6.Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης (αίτηση του Μπρέλλα Αντωνίου).

7.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

8.Σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

9.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Κοτρωνίου.

10.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

11.Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου.

12.Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ