20 Ιούν 2024 14:50

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (31-10-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 25774

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

15/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις  τριάντα μία (31) Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Απόψεις επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,57 MW στη θέση Δέση του Δήμου Αιθήκων του Νομού Τρικάλων» της εταιρείας ΝΑΝΚΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΔΡΙ Α.Ε.

2.    Καθορισμός οριογραμμής χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων.

3.    Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

4.    Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

5.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

6.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων». 

7.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμοί υδρευτικών γεωτρήσεων Φήκης – Φιλύρας».  

8.    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Μυροφύλλου».

9.    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Μυροφύλλου».

10.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δήμου Γόμφων.

11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο Τ.Δ. Μοσχοφύτου» του πρώην Δήμου Πινδέων.

12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας και δημιουργία χώρων πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Στουρναραίϊκων».

13.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων του πρώην Δήμου Γόμφων».

14.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πέτρινου τοιχίου στο Τ.Δ. Πύλης».

16.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πιαλείας».

17.  Αίτηση αναδόχου του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο του πρώην Δήμου Πινδέων».

18.  Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Τ.Δ. Γόμφων».

19.  Ορισμός του ταμία του Δήμου για κίνηση λογαριασμού χρηματοδότησης έργου μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

20.  Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011.

21.  Επιστροφή διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου αλλοδαπού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

22.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

23.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση πίστωσης για αμοιβές και έξοδα τρίτων δημοτικής ενότητας Πύλης.

24.  Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για δαπάνη αμοιβής υπερωριακής εργασίας, οικ. έτους 2010, υπαλλήλων της Δ.Ε. Γόμφων.

25.  Χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν για το έτος 2010 σε υπηρεσίες του Δήμου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.

26.  Αίτημα της WIND ΕΛΛΑΣ για τροποποίηση όρων συμφωνητικών μίσθωσης Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

27.  Αίτηση Μπουλογιώργου Ιωάννη για διακοπή σύμβασης μίσθωσης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

28.  Αίτηση Ιακωβάκη Μαρίας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

29.  Αίτηση Κουζίνα Γλυκερίας για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου.

30.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.

31.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού εκθετηρίου  στην Τ.Κ. Πύλης.

32.  Κάλυψη δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις  (λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος, 11ων Τζιαβαλιάρειων και εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940).

33.  Δωρεά επιβατικού αυτοκινήτου στο Α.Τ. Πύλης.

34.  Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι φίλοι του Μουσείου Πιαλείας» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

35.  Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Βαθυρρεύματος «Η Γκούρα» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

36.  Αίτηση του Α.Ο. Λυγαριάς για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

37.  Αίτηση της Πανθεσσαλικής Στέγης Αθήνας για χρηματική υποστήριξη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ