26 Σεπ 2023 18:52

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (30-11-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 28082

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

17/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις  τριάντα (30) Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Καθορισμός αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

2.    Αποδοχή 2ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

3.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Δ΄ κατανομή 2011).

4.    Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού Δήμου Αιθήκων».

5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πίστωσης για εξόφληση λογαριασμού του έργου «Συντήρηση οδού από Αγ. Γεώργιος προς Μπάλτες στο Τ.Δ. Ελάτης του Δ. Αιθήκων».

6.    Οριστική παραλαβή της μελέτης διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Τ.Δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

7.    Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

8.    Οριστική παραλαβή της μελέτης «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

9.    Οριστική παραλαβή της προμελέτης περιβαλλοντικών επιτπώσεων του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «Κρυόβρυση» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

10.  Οριστική παραλαβή της μελέτης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων».

11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές – Εσωτερική οδοποιία Β΄ Φάση» της πρώην Κοινότητας Νεράιδας.

12.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

13.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και αποχέτευση στα Δ.Δ. Λυγαριάς και Δροσερού» του πρώην Δ. Γόμφων».

14.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Μουριάς και Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση παλαιού πέτρινου δημ. Σχολείου  Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα» του Δ. Πύλης.

16.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικό στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

17.  Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού στο Τ.Δ. Μεσοχώρας».

18.  Αίτηση αναδόχου του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου & βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

19.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

20.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

21.  Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

22.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου στην Αθήνα

23.  Αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

24.  Αίτηση Λαζαρίνα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

25.  Αίτηση Χελιδώνη Στέφανου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

26.  Αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

27.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

28.  Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

29.  Αίτηση Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φήκης για παραχώρηση αίθουσας και αμφιθεάτρου στο πρώην Γυμνάσιο Φήκης.

30.  Αίτηση του ΤΟΕΒ Φήκης για παραχώρηση γραφείου.

31.  Αίτηση Ομάδας Εθελοντισμού Πολιτών Φήκης «Γ. Σακελλάριος» για παραχώρηση χώρου.

32.  Αίτηση Α.Ο. Πηγής για επιδότηση του Συλλόγου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ