20 Ιούλ 2024 21:07

«Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (29-04-2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 24 Απριλίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 7603

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
6/2015

 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις εικοσιεννέα  (29) Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2015.
2.    Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β΄ κατανομή).
3.    Αποδοχή τέλους υπέρ ΟΤΑ από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ)
4.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015.
5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
6.    Έγκριση Κ.Α. 00-6141.001 «Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2015, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
7.    Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Σιθωνία Χαλκιδικής – ψήφιση πίστωσης.
8.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα της Ηλία Αριστέας του Ευαγγέλου.
9.    Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.
10.    Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.
11.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αθαμανίας.
12.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.
13.    Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης – έγκριση εκμίσθωσης.
14.    Αίτηση Παλλαντζά Θωμαΐτσας για παράταση μίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.
15.    Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για ανανέωση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
16.    Αίτηση της εταιρείας ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. για παράταση σύμβασης μίσθωσης αμπελώνων.
17.    Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2015.
18.    Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2015.
19.    Διάθεση λήμματος ξυλείας διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, έτους 2015.
20.    Διάθεση έκτακτης κάρπωσης στη ζώνη κατασκευής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι-Βάκαρι-Παλαιομονάστηρο» του Δημοτικού δάσους Μεσοχώρας του Δήμου Πύλης.
21.    Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».
22.    Έγκριση της αριθμ. 20/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.
23.    Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.
24.    Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.
25.    Υποβολή πρότασης για τον αριθμό επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου.
26.    Διατύπωση γνώμης επί της τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιομοναστήρου» στο Δήμο Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
27.    Έγκριση μελέτης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την Πολιτική Προστασία».
28.    Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ’ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
29.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».
30.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου».
31.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».
32.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
33.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
34.    Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης προς αγορά ακινήτου για την κατασκευή αμαξοστασίου.
35.    Ορισμός εκπροσώπου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
36.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».
37.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού προς Παλαιοκαρυά» – συγκρότηση επιτροπής.
38.    Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
39.    Ορισμός επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2015.
40.    Τροποποίηση της αριθμ. 101/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση της αριθμ. 7/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων (αφορά εκποίηση δημοτικών εκτάσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του Νόμου 1080/80 όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ