19 Μάι 2024 12:07

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (27-12-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 30178

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

18/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι επτά (27) Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.

2. Αποδοχή 3ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

3. Ανάκληση της αριθμ. 365/2011 απόφασης – αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

4. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων για μεταφορά μαθητών.

Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνεχιζόμενα έργα του Δήμου.

6. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων» πρώην Δήμου Πινδέων.

7. Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων» πρώην Δήμου Πινδέων.

8. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

9. Αίτηση αναδόχου του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

10. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

11. Αίτηση Παπαναστασίου Αθανασίου & Σουφλιά Σωτηρίας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 6 Τ.Κ. Ελάτης.

12. Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

13. Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Πηγής.

14. Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς.

15. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

16. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

17. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

18. Αίτηση Συλλόγου Γυναικών Δροσερού για παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Δροσερού για στέγαση του Συλλόγου.

19. Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης, μισθώτριας τουριστικού περιπτέρου Παραποτάμου για έγκριση εκτέλεσης εργασιών  και συμψηφισμού τους με μισθώματα.

20. Αίτηση Κράβαρη Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

21. Παραχώρηση έκτασης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγίου Βησσαρίωνα για κατασκευή εξωκκλησιού.

22. Κάλυψη δαπάνης εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης επιτυχόντων μαθητών, αποφοίτων Λυκείων Πύλης, στις πανελλαδικές εξετάσεις 2011.

23. Αίτηση του Αεραθλητικού Σωματείου «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ» για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ