22 Φεβ 2024 03:26

«Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (27-05-2015)»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 22 Μαϊου 2015
Αριθμ. πρωτ. 9815

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
7/2015

 


Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή επιχορήγησης (συμπληρωματικής) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

3.    Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

4.    Έγκριση της αριθμ. 23/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

5.    Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

6.    Έγκριση της αριθμ. 21/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσεως ΙΔΑΧ στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σε εφαρμογή της αριθμ. 45/2013 απόφασης δικαστηρίου.

7.    Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2015.

8.    Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Βροντερού, Καλογήρων, έτους 2015.

9.    Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο σύμπλεγμα δημοσίων δασών Νεραϊδοχωρίου – Πύρρας – Αγίου Νικολάου – Δροσοχωρίου.

10.    Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης – έγκριση εκμίσθωσης.

11.    Αίτηση Καρατζούνη Αριστείδη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

12.    Αίτηση Κανδύλη Κατερίνας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

13.    Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

14.    Αίτηση Κράβαρη Ιωάννη για αλλαγή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

15.    Αίτηση Βορδώνη Ελένης του Στυλιανού, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

16.    Αίτηση Γκόλια Φωτεινής του Αθανασίου, μισθώτριας δημοτικού ακινήτου για απόδοση καταβαλλόμενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

17.    Εισήγηση για διαγραφές χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

18.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής του Κουρεμένου Θεοδώρου του Αριστείδη.

19.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής της Γελαδάρη Γεωργίας του Νικολάου.

20.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής της Κωστούλα Βιργινίας του Κων/νου.

21.    Εισήγηση για διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν δικαίωμα βοσκής του Κωστούλα Στυλιανού του Κων/νου.

22.    Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της «Μάχης της Πόρτας».

23.    Αίτηση της ΚΡΟΝΟΣ Τρικάλων για συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων – αγώνων ποδηλασίας δρόμου ΔΡΜ και ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ (εντός των ορίων του Δήμου Πύλης).

24.    Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Γ΄ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

25.    Αίτηση Σχολικού Συμβούλου 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Τρικάλων για οικονομική ενίσχυση επιμορφωτικής ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία του Δήμου Πύλης.

26.    Εξέταση αναφοράς – καταγγελίας Μητσιάκη Στέφανου, Μητσιάκη Αγορής, Μπακογιάννη Δημητρίου, Τσιάμη Αλεξάνδρας, Τούμπα Γλυκερίας, Ζτρίβα Θωμά, Κεραμίδα Φωτίου και Μητσιάκη Αθανασίου, κατοίκων Πιαλείας κατά Καλόγηρου Ειρήνης και Καλόγηρου Σοφίας, κατοίκων Πιαλείας.

27.    Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων – Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

28.    Έγκριση καταστροφής υλικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Φιλύρας.

29.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

30.    Έγκριση και προσωρινή παραλαβή Α΄ Σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Πύλης» Δήμου Πύλης.

31.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

32.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

33.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

34.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

35.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

36.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ