18 Ιούν 2024 13:16

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-04-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 15 Aπριλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 5013

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις είκοσι (20) Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2016.
 3. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 4. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.
 5. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 6. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Τρικάλων «Ξένιος Ζευς».
 7. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.
 9. Έγκριση εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου.
 11. Αίτηση Ρούσσα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαθυρέματος.
 12. Αίτηση Ο.Τ.Ε. για παραχώρηση χρήσης ακινήτου στον Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου.
 13. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
 14. Έγκριση της αριθμ. 22/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2015 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
 15. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
 16. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Γαρδικίου.
 17. Απόφαση – γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Καλογήρων και στην Τ.Κ. Ελάτης.
 18. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων.
 19. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Δέσης.
 20. Ίδρυση κοινωνικού φαρμακείου.
 21. Ίδρυση κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.
 22. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».
 23. Αίτηση αναδόχου του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 24. Αποδοχή ή απόρριψη δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».
 25. Ορισμός επιτροπής σύνταξης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.
 26. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων.
 27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
 28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.
 29. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ