29 Μάι 2024 19:03

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (15-6-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 10 Ιουνίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 13798

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr                                   

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις  δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για στελέχωση του ΚΕΠ Δ.Ε. Πιαλείων.

2.Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

3.Τροποποίηση της αριθμ. 58/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τα συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ.

4.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας – διοίκησης και διαχείρισης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

5.Έγκριση της αριθμ. 13/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2011.

6.Έλεγχος κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

7.Έγκριση της αριθμ. 19/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίων ύδρευσης και τελών εκτέλεσης έργων.

8.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2011 μετά τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

9.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για επικαιροποίηση της μελέτης και εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

10.Παράταση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –  ΙΓΜΕ για την εκτέλεση της μελέτης: Γεωτεχνικό – υδρογεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού, Δ. Πύλης του Ν. Τρικάλων».

11.Οριστική παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

12.Οριστική παραλαβή της Π.Π.Ε. για το έργο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

13.Οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων Δήμου Πινδέων Νομού Τρικάλων».

14.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Μεσοχώρας.

15.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Μουτσιαρίτικο ποταμό».

17.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

18.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

19.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα οικισμών Κοινότητας Μυροφύλλου».

20.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Δ. Γόμφων».

21.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Γόμφων (από Πανουργιά Γεωρ. Έως Κουβέλα Νικ.)».

22.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Δ. Δροσερού».

23.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – ενίσχυση πιστώσεων για προμήθεια ανταλλακτικών.

24.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – ενίσχυση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).

25.Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος (καφενείου) στην Τ.Κ. Παχτουρίου (συνοικισμός Αετού).

26.Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πιαλείας.

27.Αίτηση Περγαντή Αχιλλέα για διακοπή σύμβασης μίσθωσης πρόχειρης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

28.Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας.

29.Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

30.Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού σχολείου Γαρδικίου στον Ευεργετικό Σύλλογο Γαρδικίου – Αθαμάνων «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

31.Αίτηση του Γυμναστικού Συλλόγου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

32.Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκαρυάς «Η ΓΚΡΟΠΑ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

33.Αίτηση του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

34.Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μυροφύλλου Τρικάλων για παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Μυροφύλλου και παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

35.Αίτηση Συλλόγου Μοσχοφυτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

36.Αίτηση Ευεργετικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

37.Αίτηση για επιχορήγηση ταινίας ντοκιμαντέρ «Ο ΜΑΝΑΒΗΣ».

38.Κάλυψη δαπάνης για την εορτασμό της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ