21 Απρ 2024 14:20

“Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (14/2014)”

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 2431-3-52120
FAX : 2431-3-52121
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 12 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 24084

 

 

Π Ρ Ο Σ

Πίνακα Αποδεκτών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

1.    Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.
2.    Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης.
3.    Αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.
4.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.
5.    Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχου, σε Αθήνα και Επίδαυρο.
6.    Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας.
7.    Αίτηση Κατσαρού Αθανασίου για λύση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος.
8.    Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος.
9.    Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για απαλλαγή μισθώματος δημοτικού καταστήματος για το έτος 2014.
10.    Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μπράτσου Δημητρίου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
11.    Αίτηση Σταμούλη Γεωργίου για κατάληψη δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης.
12.    Νομιμοποίηση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου.
13.    Αίτηση Κώττη Βασιλικής για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου.
14.    Συμψηφισμός εισφοράς σε γη ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδων κατά τη διάνοιξη του δρόμου για ΣΜΑ (αίτηση Βαμπούλα Μαριάνας).
15.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντος Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δ. Πινδέων» – συγκρότηση της επιτροπής.
16.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».
17.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων».
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».
19.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».
20.    Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.
21.    Έγκριση της αριθμ. 82/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
22.    Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.
23.    Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
24.    Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για παραχώρηση χρήσης του πρώην Γυμνασίου Φήκης για δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
25.    Αίτηση Εκπολιτιστικού – Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Βροντερού για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Βροντερού για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.
26.    Αίτηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πύρρας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού σχολείου Πύρρας για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.
27.    Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΥΘ ΑΕ.
28.    Χορήγηση στρογγυλής ξυλείας ελάτης για την κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων Παραμέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ