24 Φεβ 2024 07:52

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (12-9-2011)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πύλη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.  21976

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                              

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                          

Πληροφορίες  : Φανή Μαρκαντά

Τηλέφωνο      : 2431-3-52120                                          Π Ρ Ο Σ

FAX                : 2431-3-52121                                         Πίνακα Αποδεκτών

E-mail             : dpilis@otenet.gr                                   

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις  δώδεκα (12) Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

2.    Εφαρμογή του Συστήματος Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013.

3.    Έγκριση καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – Συγκρότηση Δ.Σ.

4.    Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των δημοτικών σφαγείων Πύλης με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

5.    Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του κέντρου δραστηριοτήτων αναψυχής (Κανόε-Καγιάκ) με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

6.    Παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

7.    Απόσπαση υπαλλήλου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Δήμο Πύλης.

8.    Κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

9.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Γ' κατανομή 2011).

10.  Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Μεσοχώρας Δ.Ε. Πινδέων» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.

11.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κλειστή αίθουσα γυμναστικής πολλαπλών χρήσεων» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

12.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή του Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.

13.  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του αρμόδιου σε θέματα Υγείας Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή τους στην Ιδρυτική 1η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και στη συνάντηση εργασίας στελεχών.

14.  Κάλυψη δαπάνης συνάντησης τοπικών φορέων και δημοτών για τη δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων στο Δήμο Πύλης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ