18 Ιούν 2024 12:07

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (11/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 26 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ.:-24980-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα (30) Οκτωβρίου 2012,  ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ειδική μηνιαία παροχή μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου (Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου).

2.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οικ. έτους 2011, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Β' τριμήνου 2012, Δήμου Πύλης.

4.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

5.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

6.Διαγραφή χρέους μισθωμάτων καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

7.Διαγραφή χρέους μισθώματος καλλιεργήσιμης γης οφειλέτη του Δήμου.

8.Διαγραφή χρέους τελών άρδευσης οφειλέτη του Δήμου.

9.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

10.Αίτηση της ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Β.Ε. για συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών με την αξία των εγκαταστάσεων στο τουριστικό περίπτερο «ΓΕΦΥΡΑ».

11.Τροποποίηση όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού  κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδική ονομασία 4292 _ 01 DESI_X.

12.Τροποποίηση όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση σταθμού  κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδική ονομασία 4291 GARDIKI-X.

13.Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων στη ζώνη κατασκευής του έργου «Βελτίωση οδού Τρικάλων – Πύλης από τη γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ. Πηγής.

14.Ρύθμιση δανείου χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου.

15.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το 2013.

16.Τροποποίηση της αριθμ. 224/2012 απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής ελέγχου πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) λαϊκών αγορών.

17.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στο Δήμο Αθηναίων.

18.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Πηγής.

19.Αίτηση  Παπαχρήστου Παντελή για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

20.Αίτηση  Χασιώτη Κωνσταντίνου για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

21.Ενέργειες του Δήμου για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πύλης.

22.Έγκριση κίνησης διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων.

23.Έγκριση κίνησης διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Πινδέων.

24.Γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση βουστασίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στο Κ.Δ. Αρματολικού της Δ/νσης Κοινότητας Νεράϊδας».

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία – Αποχέτευση στα Δ.Δ. Μουριάς και Παλαιομοναστήρου» του πρώην Δ. Γόμφων.

27.Έγκριση Φ.Α.Υ. του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομοναστήρου – Γόμφων».

28.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

29.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, στην Αθήνα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ