24 Απρ 2024 09:23

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (10/2012)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 24 Σεπτεμβρίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. πρωτ. 22417

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2012,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλης.

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

3.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

4.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Α΄ κατανομή 2012).

5.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Καλογήρων στον Δ.Α.Σ. Καλογήρων.

6.Παραχώρηση αίθουσας στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για στέγαση του Α' ΚΑΠΗ Πύλης.

7.Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης για στέγαση γραφείου.

8.Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Χρήστου και Δημητρίου Μανθέλα στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

9.Έγκριση κατ' αρχήν εκποίησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Πύρρας-υπόδειξη δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

10.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου.

11.Διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου – βεβαίωση στο ορθό.

12.Διαγραφή χρέους μισθώματος δημοτικής έκτασης οφειλέτη του Δήμου.

13.Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Καρανάσιου Αχιλλέα  βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

14.Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Αδάμου Κωνσταντίνου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΚΟΛΟΒΕΪΚΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

15.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δ. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

17.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση ρεμμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Άγιος Αθανάσιος – Αναβρυσούλα – Βελτίωση οδών στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία σε όλους τους οικισμούς Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Βαθυρρεύματος».

22.Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Τ.Δ. Βαλκάνου – Μοσχόφυτου Δήμου Πινδέων».

23.Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

24.Έγκριση της αριθμ. 55/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2011.

25.Αίτηση Καρατζούνη Αριστείδη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

26.Αίτηση  Βρατσίστα Βασιλείου για μείωση μισθώματος του βοσκότοπου «Νεράϊδα»  στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

27.Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» για παραχώρηση του κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου για τις ανάγκες του συλλόγου.

28.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, αρμόδιου Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

29.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του πανελλήνιου συνεδρίου – ανταμώματος Καραγκούνηδων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ