23 Ιούν 2024 08:58

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (10-02-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 5 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 1616

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

02/2016

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δέκα (10) Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποτίμηση εκτελεσθεισών εργασιών στα δημοτικά σφαγεία Πύλης από τη μισθώτρια εταιρεία ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝ. ΕΠΕ – συμψηφισμός μισθωμάτων.
2. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο για το έτος 2016.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.
4. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2016.
5. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
6. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
7. Ορισμός κλιμακίου για τη συμμετοχή του στην δεύτερη συνάντηση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.
8. Συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό των 700 χρόνων από την χτίση της Αγίας Οικίας του Λορέτου Ιταλίας – ορισμός κλιμακίου.
9. Υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.
10. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.
11. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
12. Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
13. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017.
14. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
15. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
16. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ