23 Φεβ 2024 01:43

«Πρόσκληση 12η τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (09-11-2016 ώρα 19.00)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 4 Νοεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 16490


 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
12/2016

τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις εννιά (9) Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» στον άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020.
 2. Πρόταση της ΠΕΔ για ταχύτερη ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του οδικού άξονα Ε-65.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 4. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 5. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
 8. Αίτηση Κατέρου Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό.
 9. Αίτηση Καρακώστα Ευθαλίας για εξώδικο συμβιβασμό.
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.
 13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
 14. Αίτηση Μουμούρη Κων/νας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
 15. Αίτηση Καλαντζή Θεοδώρου για διακοπή σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.
 16. Αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.
 17. Αίτηση Λουλέ Στέφανου για ανάκληση της αριθμ. 256/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.
 18. Τροποποίηση της αριθμ. 167/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού Φαρμακείου.
 19. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
 20. Περιορισμοί βοσκής στα δημόσια δάση Βαλκάνου, Μοσχοφύτου, Λειβαδοχωρίου, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Νεράιδας, Κορυφής, Πολυνερίου, Μυροφύλλου.
 21. Έγκριση της αριθμ. 21/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
 22. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».
 23. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας».
 24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
 25. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».
 26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση  αντιπλημμυρικών υποδομών  στα Δ.Ε  Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
 28. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
 29. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ