13 Ιούλ 2024 02:29

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τακτικής συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Πύλης (2-7-2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  

Αριθμ. Πρωτ.:13780                              

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

Παρακαλούμε τηντου μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου (περίπτερο) στην Τ.Κ. Πύλης.

2.Σχετικά με γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης για υποβληθείσες ενστάσεις για τον ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Πύλης και των Νομικών Προσώπων.

3.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

4.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου – Ψήφιση πίστωσης.

5.Καθορισμός όρων διακήρυξης ενοικίασης των χώρων και του Λούνα Παρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης για το έτος 2014.

6.Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.

              Πύλη 27-6-2014            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ