22 Φεβ 2024 22:57

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην Πύλη,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις τριάντα μία (31) Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στη  μία (1) Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, οπότε θα θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος Δ. Κουφογάζος