02 Οκτ 2023 21:01

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πύλης (10-6-2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            

Αριθμ. Πρωτ.:-12147-                                                                           

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε την 10η του μηνός Ioυνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Σχετικά με κατάθεση η μη αίτησης αναίρεσης στο Σ.τ Ε. κατά της 436/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία Στυλ. Λαφαζάνης – Βασ. Γιαγιάκος και Σια Ο.Ε.- Ε.Δ.Ε.

2.-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης – Ψήφιση πίστωσης.

3.-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου – Ψήφιση πίστωσης.

4.-Ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας-Ψήφιση πίστωσης

5.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μυροφύλλου

6-Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίωνα.

7.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (51/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

8.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (52/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

9.-Έγκριση απόφασης Δημάρχου (53/2013) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

10.-Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή έργων, οφειλών, εργασιών, προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου.        

 

                                                          Πύλη 6-6-2013

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ