24 Φεβ 2024 08:47

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης (ειδικής) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (1/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 20 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-1037-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 (Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2014,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

2.      Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

3.      Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ