21 Απρ 2024 14:43

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (8/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 11 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-15514-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαπέντε (15) Ιουλίου 2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

2.Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

3.Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

4.Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2013 (ΣΑΤΑ).

5.Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 5ου Παγκόσμιου Ανταμώματος Θεσσαλών.

6.Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδοχωρίου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» για χρηματοδότηση.

7.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

8.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

9.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

10.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

11.Διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο συνοικισμό ΑΕΤΟΣ της Τ.Κ. Παχτουρίου (αίτηση Λάμπρου Πενκα) – διαγραφή  βεβαιωθέντων μισθωμάτων – έγκριση εκμίσθωσης. 

12.Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα (αίτηση Παπαποστόλου Νικολάου).

13.Τροποποίηση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς, λόγω μείωσης της έκτασης  (αίτηση Λιάκου Προκοπίου).

14.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς (αίτηση Μπακατσή Βικτωρίας).

15.Παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πύλης.

16.Παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση του Δασονομείου Στουρναραίικων.

17.Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου «Καραβδέικων» στον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Μυροφύλλου Τρικάλων.

18.Διάθεση λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου.

19.Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

20.Περιορισμοί βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Καλογήρων.

21.Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Καλογήρων.

22.Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Πύρρας.

23.Αίτηση Δ.Α.Σ. Ελάτης για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Ελάτης.

24.Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για μείωση μισθώματος δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

25.Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Καραθάνου Βικτωρίας, από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Βροντερού.

26.Καταγγελία κ. Καραθάνου Βικτωρίας για παράνομη περίφραξη κοινοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Βροντερού.

27.Καθορισμός θέσεων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Τ.Κ. Στουρναραίικων.

28.Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού «Μυρόφυλλο – Γκολφάρι – όρια Ν. Τρικάλων – Άρτας» ως δευτερεύουσας επαρχιακής οδού.

29.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

30.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση κοιμητηρίου Τ.Κ. Στουρναραίικων».

31.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

32.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

33.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων».

34.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου».

35.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

36.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων».

38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς».

39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση όψεων του Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας στην πλατεία του Τ.Δ. Πηγής».

40.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτων σε δρόμους του Παλαιομοναστήρου».

41.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και συμπύκνωση 3Α στον περιβάλλοντα χώρο Δημαρχείου».

42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση χώρου γεφυροπλάστιγγας στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

45.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για διάνοιξη δρόμου στον οικισμό Μέσης Παλαιοκαρυάς».

47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων στο Τ.Δ. Πύλης».

48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση στο Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

49.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Αγία Παρασκευή στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

50.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Πύλης».

51.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δεξαμενής και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από θέση Δέση έως υδραγωγείο κεντρικού οικισμού Τ.Δ. Ροπωτού».

52.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Ροπωτού».

53.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη τριών (3) ερευνητικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πύλης».

54.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δημ. χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ