02 Οκτ 2023 21:15

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (6/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Πύλη, 24 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:-10906-   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι οκτώ (28) Μαΐου 2013,  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση σχεδίου διανομής Τ.Κ. Γόμφων στο Ο.Τ. 12.

2.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέντα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Μηλιώτη Γεωργίου).

3.Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου.

4.Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2013.

5.Τροποποίηση της αριθμ. 44/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ετών 2012 και 2013 (ΣΑΤΑ)

7.Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ – Ψήφιση πίστωσης.

8.Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του συνεδρίου με θέμα «Ασκληπιός και Πιαλεία».

9.Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης του ανταμώματος των Σαρακατσαναίων – Ψήφιση πίστωσης.

10.Ψήφιση πίστωσης για τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου Πύλης.

11.Διαγραφή χρέους από βεβαιωθέν πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

12.Μη χρέωση μισθώματος καταστήματος (αίτηση Μπρέλλα Αντώνη).

13.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.

14.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για στέγαση γραφείου της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

15.Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου  στον Δ.Α.Σ. Γαρδικίου.

16.Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών.

17.Έγκριση μελέτης «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

18.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

19.Έγκριση μελέτης «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πινδέων».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δήμου Πινδέων».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείου Στουρναραίικων».

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

24.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

25.Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Πύλης.

26.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 68 και 69 της Τ.Κ. Ελάτης (αίτηση Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Δημητρίου, Τζάλα Κων/νου, Ράπτη Βασιλείου).

27.Προσκύρωση δημοτικής έκτασης υπέρ οικοπέδου στην Τ.Κ. Πύρρας (αίτηση Τσικαρδώνη Ιωάννη και Κατσαρού Βασιλικής).

28.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

29.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

30.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ