24 Φεβ 2024 09:06

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (5/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,  7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-7581-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

5/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις έντεκα (11) Απριλίου 2014,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

2.Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (2η κατανομή 2014).

3.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2014.

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2014.

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

6.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της «Μάχης της Πόρτας».

7.Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της πολιτιστικής συνεδριακής εκδήλωσης «Β' ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

8.Καταγγελία Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτηση Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

9.Έγκριση της αριθμ. 16/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

10.Έγκριση της αριθμ. 27/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων, έτους 2013 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

11.Έγκριση της αριθμ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού 2014.

12.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

13.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

14.Καθορισμός χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης.

15.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

16.Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πύλης.

17.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής.

18.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «Γαβράκια» Τ.Κ. Πηγής.

19.Αίτηση Γαλάνη Δημητρίου για παραχώρηση περιφέρειας βοσκότοπου στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Πηγής για κατασκευή πρόχειρης ξύλινης κατασκευής (στάνης).

20.Αίτηση Μητρονάτσιου Περικλή, μισθωτή καταφυγίου Κόζιακα, για αποπληρωμή του συνόλου των μισθωμάτων.

21.Αίτηση Τσώλα Σαββούλας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

22.Αίτηση Λάζου Ιωάννη για διακοπή μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Γαυράκια» Τ.Κ. Πηγής.

23.Αιτήσεις Δ.Α.Σ. Γαρδικίου ΣΥΝ Π.Ε. και Δ.Α.Σ. Δήμου Αιθήκων Δημοτικό Διαμέρισμα Γαρδικίου «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ» για παραχώρηση  λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2014.

24.Έγκριση διάθεσης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, με διαγωνισμό.

25.Έγκριση διάθεσης δασικών προϊόντων διακατεχόμενου δάσους Ροπωτού, με διαγωνισμό.

26.Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων.

27.Αίτημα της Κοινοπραξίας «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Βρονταριά» για τη χρησιμοποίησή του ως δανειοθαλάμου για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος».

28.Ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου και κτίσματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

29.Διατύπωση γνώμης για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,54 MW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης.

30.Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση της Παντέρα Ελένης βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Κολοβέικα της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

31.Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης.

32.Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρησης υποδομών για την πολιτική προστασία».

33.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

34.Έγκριση μελέτης «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

35.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

36.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

37.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

38.Έγκριση 2ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύλης».

39.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

40.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

41.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δήμου Πύλης».

42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση ρεμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων»

43.Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

44.Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου Παραποτάμου για μετονομασία του Σκοπευτηρίου Φήκης.

45.Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Γαρδικίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία της Τ.Κ. Γαρδικίου.

46.Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» για παραχώρηση χρήσης χώρου στο παλιό Δημαρχείο Ελάτης.

47.Αίτηση Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού – Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Ελάτης για παραχώρηση χρήσης χώρου για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

48.Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Γυμνασίου Φήκης,

49.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2013, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

50.Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2013, της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ