22 Ιούν 2024 19:09

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (4/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη,   13 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-6015-      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

4/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δεκαεπτά (17) Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

2.Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2014 για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το Α' τρίμηνο 2013.

3.Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014.

4.Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

5.Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2014, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

6.Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2014, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

7.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

8.Ψήφιση πίστωσης για φιλοξενία αντιπροσωπείας του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

9.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

10.Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2014.

11.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση.

12.Έγκριση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014, του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Τρικάλων.

13.Έγκριση απολογισμού, οικ. έτους 2013, του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Τρικάλων.

14.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

15.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

16.Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

17.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σπανουλάκι» Τ.Κ. Στουρναραίικων.

18.Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

19.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου.

20.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

21.Καταγγελία Καραμάνου Κωνσταντίνου και αίτηση Καραμάνου Αποστόλου για προσκύρωση και εξαγορά καταληφθείσας δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

22.Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

23.Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας για μείωση μισθώματος δημοτικού διαμερίσματος στην Αθήνα.

24.Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για παραχώρηση λήμματος δημοτικού δάσους Βροντερού.

25.Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος δημοτικού δάσους Καλογήρων.

26.Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης.

27.Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης του προς ανταλλαγή οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κρομμύδα με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ.Κ. Στουρναραίικων.

28.Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δήμου Πύλης».

29.Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».

30.Έγκριση μελέτης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

31.Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

32.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς».

33.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

34.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

35.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας».

36.Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

37.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

38.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Αρματολικού».

39.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

40.Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος, Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

41.Προσδιορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

42.Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

43.Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΚΤ Α.Ε.

44.Ορισμός εκπροσώπου για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

45.Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου.

46.Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ