28 Φεβ 2024 08:07

“Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (3/2012)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2012

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ειδική)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.
2.    Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ