23 Φεβ 2024 03:04

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 25 Οκτωβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-25466-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

12/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου 2013,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

<p> 

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

3.Έγκριση της αριθμ. 59/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων, οικονομικού έτους 2012.

4.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

5.Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δ. Πινδέων – 3η εργολαβία».

6.Ενημέρωση επί των οικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

7.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

8.Αίτηση της Α.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Γ. & Η. ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.Β.Ε. για λύση μίσθωσης αναψυκτηρίου.

9.Τροποποίηση μισθωτηρίων συμβολαίων καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής (αίτηση Ρήγα Βασιλείου).

10.Ονομασία κρεμαστής πεζογέφυρας Πύλης σε πεζογέφυρα Αθανασίου Δερβέναγα.

11.Διάθεση χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Στουρναραίικων για φιλοξενία γραμμής τηλεφώνου και internet για τις ανάγκες επικοινωνίας και ελέγχου της σήραγγας Γκρόπας.

12.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην Αγροτικού Ιατρείου Ελάτης) στην ενορία του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης.

13.Μεταστέγαση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίωνα.

14.Ανάκληση της αριθμ. 144/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – έγκριση μελέτης «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

15.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

16.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανία».

17.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου».

18.Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» της Δημοτικής Ενότητας πρώην Δ. Γόμφων.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωργοκτηνοτροφικής γεώτρησης Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Μουτσιαρίτικο ποταμό» του πρώην Δήμου Πύλης.

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Πινδέων».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Φιλύρας» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου Πύλης».

24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία των Δ.Δ. Κοτρωνίου, Ροπωτού, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Αγίου Προκοπίου».

25.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

26.Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Αθλητισμός – Πολιτισμός: Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής».

27.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Φήκης.

28.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ