13 Ιούν 2024 22:33

“Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (11/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη  26  Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-22715-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

11/2013

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου 2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).

2.Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Τρικάλων (ΑΝΕΝΤ Α.Ε.).

3.Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  των εκδηλώσεων λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου  Βησσαρίωνος και των 13ων Τζιαβαλιάρειων.

4.Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα  Δροσερού – έγκριση εκμίσθωσης.

5.Παράταση και αναπροσαρμογή ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης χώρων στις Δ.Ε. Νεράιδας και Πινδέων (αίτηση VODAFONE).

6.Έγκρση κατ' αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Φιστόπουλου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Φήκης – ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

7.Έγκριση κατ' αρχήν ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργίου Κρομμύδα στην Τ.Κ. Στουρναραίικων- ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

8.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση αγροτικών ιατρείων».

9.Έγκριση μελέτης «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

10.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

11.Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης».

12.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο κτήριο πρώην Αγροτικής».

13.Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Πετροχωρίου».

14.Παραλαβή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης για το ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γόμφων του Δήμου Πύλης».

15.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου.

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων».

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας και υπερύψωση τοιχίου στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση – Διαμόρφωση δρόμου επί της οδού Ν. Πλαστήρα στο Τ.Δ. Πύλης».

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίου Κάτω Παλαιοκαρυάς Τ.Δ. Παλαιοκαρυάς».

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη θέση Σκαφίδια του Τ.Δ. Πετροχωρίου».

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνα».

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Σεισμοπλήκτων του Τ.Δ. Πύλης».

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Πύλης».

24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Καρυές».

25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Ισιώματα».

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Νέας Πεύκης».

27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς».

28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Νέας Πεύκης».

29.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Παναγιά».

30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Βαλκάνου».

31.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Πλατανάκια».

32.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κοινοχρήστου χώρου στο Δ.Δ. Νέας Πεύκης».

35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Πολυνερίου».

36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων».

37.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ