Πρόσκληση του Δημάρχου Πύλης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την συμμετοχή στο θεσμό της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.