Πρόσκληση στα εγκαίνια της λειτουργίας του Ιστορικού – Νομισματικού – Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Πύλης