24 Ιούν 2024 02:24

“Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (9η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                    Πύλη 4/9/2013

Δήμος Πύλης                                                                                             Αρ. Πρωτ.:20168

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 9η /2013 Συνεδρίαση (Επαναληπτική της 8ης συνεδρίασης που ακυρώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας)  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου  του έτους 2013 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «γραφείο τελετών» στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καρατάσιο Σωτήριο.

2)Χορήγηση  ή μη  άδειας με παράταση, μουσικής -μουσικών οργάνων με για τα έτη  2013-2014-2015 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Πλέντζα Γεώργιο.

3)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ζούρτο Κωνσταντίνο.

4)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πολύζου Ευαγγελή.

5)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ζούρτου  Ειρήνη.

6)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Ελάτης με υπεύθυνο καταστήματος την κ. Ντόβα Ευαγγελή.

7)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

8)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Μπούγα Γρηγόριο.

9)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Νεράιδας με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Πάτρα Βάια.

10)Ανάκληση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Περτουλίου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Κολονιώτη Ευαγγελία.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης