29 Φεβ 2024 00:46

“Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (1η/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                        Πύλη 24-1-2014

Δήμος Πύλης                                                                                                Αρ.Πρωτ.:1410

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 1η /2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου του έτους 2014 και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013.

2.Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής – μουσικών οργάνων για το 2013 στο κατάστημα της κ. Περγαντή Φωτεινής  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης.

3.Χορήγηση ή  μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γόμφων, με υπεύθυνο λειτουργίας την κ. Μαγκούτη Ευαγγελή.

4.Χορήγηση ή  μη, προέγκρισης  άδειας ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύλης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον κ. Γιαννακούλα Γεώργιο.

5.Συζήτηση επί της  31/10/2013 Αίτησης – Καταγγελίας του Προέδρου της Τ.Κ. Ροπωτού κ. Καραδήμα Ευαγγέλου.

 

Ο πρόεδρος

της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης