02 Μαρ 2024 09:47

“Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (14η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                          Πύλη 13/12/2013

Δήμος Πύλης                                                                  Αρ. Πρωτ.: -28850-

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 14η /2013 Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)Επανεξέταση της αριθμ. 2388/7-10-2013 Αίτησης του κ. Καραμπέρη Χρήστου.

2)Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,54 MW στην θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πινδαίων του Δήμου Πύλης του Ν. Τρικάλων.

3)Εξέταση του αριθμ. 27576/26-11-2013 Αιτήματος του κ. Γιανακάκου Θωμά για έκδοση βεβαίωσης για το ότι το οικόπεδό του βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων, του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» Ροποτού.

4)Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου,  για το έτος  2014 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λυγαριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Δάσκαλο  Γεώργιο.

5)Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για αόριστο χρόνο,  σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πιαλείας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Μητσιάκη  Κωνσταντίνο. 

6)Ανανέωση  ή μη  άδειας μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση για το 2014,  σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, με υπεύθυνη λειτουργίας την εταιρεία «ΠΗΛΟΣ Α.-ΣΥΡΜΟΥ Α. Ο.Ε.».

7)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ» στην  Τ.Κ. Λυγαριάς με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Κασσοπούλου Ευαγγελία.

8)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ » στην  Τ.Κ. Περτουλίου στον χώρο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περουλίου, με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Τριχιά Παναγιώτη.

9)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

10)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥ» στην  Τ.Κ. Πύλης με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Σταθόπουλο Γεώργιο.

11)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην  Τ.Κ. Μοσχοφύτου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Σχορτσιανίτη Θωμαίδα.

12)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην  Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνη καταστήματος την κ. UNGUREANU SIMONA.

 

Ο Πρόεδρος

                                                 της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

 

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης