19 Ιούν 2024 01:19

“Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (13η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                  Πύλη 5-12-2013

Δήμος Πύλης                                                                           Αρ. Πρωτ.:28323

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 13η /2013 Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Επανεξέταση της αριθμ. 2388/7-10-2013 Αίτησης του κ. Καραμπέρη Χρήστου.

2)Εξέταση του αριθμ. 27576/26-11-2013 Αιτήματος του κ. Γιανακάκου Θωμά για έκδοση βεβαίωσης για το ότι το οικόπεδό του βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων, του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» Ροποτού.

3)Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου,  για το έτος  2014 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λυγαριάς, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Δάσκαλο  Γεώργιο.

4)Χορήγηση  ή μη  άδειας, μουσικής -μουσικών οργάνων για αόριστο χρόνο,  για το έτος  2014 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πιαλείας, με υπεύθυνο λειτουργίας τον  κ. Μητσιάκη  Κωνσταντίνο.

5)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην  Τ.Κ. Πηγής με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Ανυφαντή Δημήτριο.

6)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥ» στην  Τ.Κ. Πύλης με υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Σταθόπουλο Γεώργιο.

7)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην  Τ.Κ. Μοσχοφύτου με υπεύθυνη καταστήματος την κ. Σχορτσιανίτη Θωμαίδα.

8)Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην  Τ.Κ. Δροσερού με υπεύθυνη καταστήματος την κ. UNGUREANU SIMONA.

 

Ο πρόεδρος

                                                 της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ


Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης