19 Μάι 2024 11:03

“Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (12η/2013)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                            Πύλη 31/10/2013

Δήμος Πύλης                                                                                    Αρ. Πρωτ.:-25809-

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 12η /2013 Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, που θα γίνει στην Πύλη, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποζημίωση επικειμένων στην περιοχή της υπ' αρ. 1/2011 ( διορθωμένης ) Πράξης Τακτοποίησης και αναλογισμού στα Ο.Τ. 21, 21Α και 21Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Πύλης από το Δήμο Πύλης                                                  

 

Ο Πρόεδρος

                                                 της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Μαγκούτης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Δ. Πύλης