02 Οκτ 2023 22:07

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιανουαρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2009»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ