29 Μάι 2024 14:55

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης (4-2009)»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.«Συμμετοχή Δήμου Πύλης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΠΗΝΕΙΟΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».

2.«Υποβολή πρότασης NEREMOB στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC».

3.«Συμμετοχή Δήμου Πύλης σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο Δήμο LACANAU Γαλλίας».

4.«Εγγραφή Δήμου ως συνδρομητή σε Εφημερίδες & λοιπά έντυπα».

5.«Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δώρων – εξόδων φιλοξενίας – εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 2009».

6.«Νομιμοποίηση Εκπροσώπου Δήμου για ταμειακές συναλλαγές με Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας».

7.«Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πύλης».

8.«Έγκριση Προϋπολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πύλης».

9.«Χρηματοδότηση Νομικών Προσώπων Δήμου Πύλης και λοιπών Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων».

10.«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. των έργων: α) «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΔ ΠΥΛΗΣ» & β) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ».

11.«Επί της αριθμ. 21/2008 εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ