19 Ιούν 2024 00:14

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (30-8-2010)»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Αυγούστου 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Ένταξη Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο Μέτρο 322 «Ανακαίνιση & Ανάπτυξη χωριών» – Ανάθεση εκπόνησης σχεδίου αναβάθμισης των τ.δ. Δήμου Πύλης».

2. «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ».

3. «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

4. «Έγκριση ή μη παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».

5. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος οικονομικού έτους 2010».

6. «Επί αιτήματος ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τ.δ. Πύλης».

7. «Ορισμός τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο Πύλης».

8. «Κατανομή πιστώσεων για Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Δήμου Πύλης».

9. «Προμήθεια – αγορά βιβλίων πολιτιστικού-πνευματικού περιεχομένου».

10. «Επί αιτήσεως κ. Πάφη Γεωργίας».

                                       

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

<p align=”center”>                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ