22 Φεβ 2024 02:22

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03 Φεβρουαρίου 2010

ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00,

με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικονομικού έτους 2010».

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ