23 Ιούν 2024 08:25

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Απριλίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πύλης».

2.«Αποδοχή πιστώσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Πύλης οικ. έτους 2009».

3.«Επί 1ης κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009».

4.«Επί του αριθμ. 2441/19.03.2009 εγγράφου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

5.«Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΔΔ Πύλης οικονομικού έτους 2008».

6.«Χορήγηση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ)».

7.«Έγκριση απόδοσης δαπάνης για ετήσια συνδρομή σε Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας».

8:«Επί αιτήματος Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Ν. Τρικάλων».

9:«Επί αιτήσεων οδηγών ΤΑΞΙ Πύλης».

10:«Επί αιτήσεων δημοτών μας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ