21 Απρ 2024 10:44

“Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (2-2011)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

2/2011

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στη μία (1) Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

2.    Συγχώνευση νομικών προσώπων δήμου Πύλης με την επωνυμία ΔΕΥΑ Πύλης, ΔΕΥΑ Γόμφων και ΔΕΥΑ Αιθήκων  σε νέο.

3.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

4.    Επιχορήγηση παιδικών σταθμών του Δήμου Πύλης.

5.    Έγκριση φύλλου αυτόνομων οικισμών Δήμου Πύλης.

6.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών Αγροκτημάτων και Συνοικισμών της Τοπικής Κοινότητας Πηγής του Δήμου Πύλης.

7.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην Α/θμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.

8.    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά και έντυπα.

9.    Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου, οικ. έτους 2010.

10. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλογήρων, οικ. έτους 2010.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πιαλείων».

12. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεφυρών – πλακοσκεπών οχετών στους δρόμους Φήκης – Ελευθεροχωρίου, Φήκης – Φιλύρας, Φήκης – Πιαλείας».

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Φήκης».

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντ/ξης στο Δ.Δ. Πιαλείων».

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στο Τ.Δ. Ελευθεροχωρίου».

16. Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας στο Τ.Δ. Φήκης».

17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Γόμφων».

18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

19. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πολιτιστικό κέντρο νεότητας στην πλατεία Δ.Δ. Πηγής».

20. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου Γόμφων».

21. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

22. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δ. Γόμφων».

23. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παραθύρων στο Δημοτικό Σχολείο Γόμφων».

24. Έγκριση 1ου Α.Π. – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

25. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου» Δήμου Αιθήκων.

26. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Γαρδικίου, Δέσης, Αγ. Νικολάου, Δροσοχωρίου, Αθαμανίας Δήμου Αιθήκων».

27. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Δροσοχωρίου».

28. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού».

29. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Αθαμανίας».

30. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Καλογήρων».

31. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τ.Α. στον κεντρικό οικισμό Τ.Δ. Ροπωτού».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ