16 Απρ 2024 13:22

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (19-05-2010)»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Μαΐου 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Επί πρότασης εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου στον Δήμο Πύλης».

2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ».

6. Έγκριση επί γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

7. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ».

8. «Επί έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΜΑ – ΠΥΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».

9. «Επί εγγράφου Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.».

10. Επί εγγράφου συντονιστικής επιτροπής της Πρωτοβουλίας «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ».

11. «Έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιστορικής ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ».

12. «Επί υλοποίησης Προγράμματος ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ για τα παιδιά του Δήμου Πύλης έτους 2010».

13. «Συμμετοχή στην Γενική Έκθεση Τρικάλων από 03 μέχρι 08 Ιουνίου».

14. «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Κοτρωνίου & Ροπωτού».

15. «Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης στην θέση ΧΙΟΝΙ ΒΡΥΣΗ – ΑΜΠΕΛΙΚΗ Δήμου Πύλης».

16. «Επί αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Βησσαρίωνα».

17. «Επί αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Ροπωτού».

18. «Επί αιτήσεως κατοίκων οικισμού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΠΩΤΟΥ».

19. «Επί αιτήσεως κ. Τριανταφύλλη Παναγιώτη».

                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ