29 Μάι 2024 15:34

«Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (1-2011)»

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πύλης, στις 11 Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

2.   Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

3.   Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών.

4.   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης.

5.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

6.   Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

7.   Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

8.   Ορισμός οργάνου για σφράγιση καταστημάτων.

9.   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου.

10. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη σύσταση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου.

11. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

12. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις στην περιοχή σεισμοπλήκτων του Τ.Δ. Πύλης».

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου κάτωθεν Δημοτικού Σχολείου Κοτρωνίου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

16. Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β' φάση) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

17. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ