21 Απρ 2024 11:16

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (04-01-10)”

Σας προσκαλούμε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Ιανουαρίου 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1.«Προγραμματισμός  Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης έργου έτους 2010».

2.«Προγραμματισμός προσλήψεων εργατών με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών».

3.«Παράταση εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

4.«Περί ηλεκτροδότησης ακινήτων σε δ.δ. Αγίου Βησσαρίωνα και Κοτρωνίου».

5.«Περί σύναψης δανείου με Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση έργων Δήμου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Τ.Δ. ΠΥΛΗΣ» – «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΠΥΛΗΣ».

                                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η. ΚΩΣΤΑΚΗΣ