24 Ιούν 2024 04:41

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (3/2014)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:-2186-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

3/2014

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010), σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Λυγαριά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, στις δέκα (10) Φεβρουαρίου 2014,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αίτηση της Εταιρείας Αναστασίου Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

3.Ψήφιση Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πύλης, έτους 2014, που αφορά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.).

4.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

5.Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και βράβευσης μαθητών Λυκείων Δήμου Πύλης.

6.Ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος  Ανωμάλου Δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

7.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

8.Σύσταση επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης, έτους 2014.

9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας στο Τ.Δ. Φήκης» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ