23 Φεβ 2024 02:13

“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (3-5-11)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   

Αριθμ. Πρωτ.6483                                                 

Προς

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Πύλης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε τηντου μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚΑ'87), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-'Εγκριση για την διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύλης.

2.-'Εγκριση Τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης»-Καθορισμός όρων δημοπρασίας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.-Ορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

4.-Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας Δημοτικού δάσους Δέσης.

5.-Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας Δημοτικού δάσους Βαθυρεύμματος.

6.-Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου.

7.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης δικαιώματος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

8.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας ενοικίασης αγρών στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

 

Πύλη 28-4-2011
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ